Om utbildningen

In or outside the box är ett samtalsmaterial med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till ledare som eftersträvar sunda värderingar i sin träningsgrupp. Inom vissa idrotter vittnar man om machokultur, exkluderande jargonger och oönskade beteenden. Det bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund. Genom att samla träningsgruppen och leda diskussioner med stöd av filmerna och frågorna i materialet, eftersträvar och förstärker vi en schysst kultur med jämställda värderingar och respekt.

Att registrera sig på den här webbplatsen är kostnadsfritt och vem som helst kan ta del av innehållet. När du registrerar dig kan du välja att göra det som grupp eller individ. Beroende på vad du väljer får du frågor som är anpassade för gruppdiskussioner respektive individuella reflektionsfrågor. När du har registrerat dig får du ett användarnamn och lösenord som du använder för att logga in på webbplatsen och komma åt materialet igen. Webbmaterialet är uppdelat i flera olika teman. Varje tema innehåller ett antal avsnitt.

Materialet är uppbyggt så att när du gått igenom ett avsnitt öppnas nästa. Efter att en ledare gått igenom materialet kan ledaren utgå från filmer och frågor i In or outside the box och diskutera jämställdhets- och jämlikhetsfrågor med ungdomar. Det är då viktigt att välja ut de avsnitt som ledaren tycker passar just sin träningsgrupp. Personen som leder diskussionerna kan också med fördel vara en vuxen utövare, någon från en äldre träningsgrupp eller en förälder.